Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3271/TCT-CS xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3271/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3271/TCT-CS
V/v: xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 4343/CT-THNVDT ngày 8/7/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác định đối tượng xử phạt vi phạm hành chính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 636, Điều 637, Điều 683 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định:

"Điều 636. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế: Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.".

"Điều 637. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.".

"Điều 683. Thứ tự ưu tiên thanh toán

Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

6. Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước;

7. Tiền phạt;

- Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: "1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DNTN Giang Linh Anh do ông Nguyễn Vũ Bảy thành lập và hoạt động từ tháng 3/2007, cuối năm 2009 ông Bảy chết và bà Nguyễn Thị Hà (vợ ông Bảy) được thừa kế theo pháp luật thì bà Hà có các quyền và nghĩa vụ tài sản đối với DNTN do ông Nguyễn Vũ Bảy để lại. Theo đó, Bà Hà khi thực hiện nghĩa vụ tài sản có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ thuế, khoản tiền phạt đối với Ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chủ DNTN đã chết cuối năm 2009 nhưng DNTN không chấm dứt hoạt động kinh doanh, người thừa kế không tiến hành đăng ký kinh doanh lại mà vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh đến nay thì đề nghị doanh nghiệp báo cáo các cơ quan chức năng tại địa phương xem xét, giải quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Trên cơ sở đó, về nghĩa vụ thuế, nếu Doanh nghiệp vẫn được tiếp tục hoạt động kinh doanh kể từ khi ông Bảy chết đến nay thì cơ quan thuế kiểm tra, truy thu các khoản thuế phát sinh và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC- BTC
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3271/TCT-CS xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168