Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3246/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành: 26/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3246/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc liên quan công tác tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 773/HQCT-NV ngày 29/5/2023 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc vướng mắc liên quan công tác tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tại Điều 16 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư.

Tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “3. Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư.”

Tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về việc thông báo danh mục miễn thuế đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu.

Theo quy định nêu trên thì dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì chỉ được miễn thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án.

Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ, tài liệu thực tế của dự án để xác định đối tượng được miễn thuế, thực hiện tiếp nhận hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế và xử lý miễn thuế theo quy định. Tổng cục Hải quan không được giao quyền hướng dẫn/giải thích khái niệm trong văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp hải quan địa phương có vướng mắc trong xác định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án đầu tư liên quan nội dung của dự án đầu tư thì hải quan địa phương trao đổi trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3246/TCHQ-TXNK ngày 26/06/2023 vướng mắc liên quan công tác tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


95

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!