Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3244/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu thuế nhà đất đối với Dự án khu đô thị Nam Thăng Long

Số hiệu: 3244/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3244/TCT-TS
V/v: Nộp thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 6854/CT-THDT ngày 07/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thu thuế nhà đất đối với Dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 3 Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh về thuế nhà đất quy định: "Cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài thuê đất thì không phải nộp thuế đất".

Do đó, nếu Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội thuê đất để góp vốn liên doanh dự án Nam Thăng Long thì Công ty không phải nộp thuế đất theo quy định của Pháp lệnh thuế nhà, đất. Trường hợp Công ty liên doanh nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước và sử dụng đất đó xây dựng nhà để bán thì người mua nhà phải nộp thuế nhà, đất kể từ thời Điểm nhận bàn giao nhà từ Công ty liên doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PCCS;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3244/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu thuế nhà đất đối với Dự án khu đô thị Nam Thăng Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41