Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3242/TCT-KK năm 2017 vướng mắc cấp mã số thuế cho ban quản lý dự án do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3242/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thu Mai
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3242/TCT-KK
V/v vướng mc cấp MST cho ban quản lý dự án.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3434/CT-KK&KTT ngày 22/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về vướng mắc cấp MST cho ban quản lý. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm 3.2, Mục 3 Chương III Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

a. Ban QLDA được đăng ký sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật đphục vụ cho việc thực hiện chương trình, dự án.

b. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.”

- Điểm d, Khoản 1, Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

d) Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Tổ chức khác)

Ban quản lý Tiểu dự án Quỹ toàn cầu Vòng 9 phòng chng lao tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015, sau đây gọi tắt là Ban quản lý Tiểu dự án (hoạt động theo các Quyết định số 4255/QĐ-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế; Quyết định số 85/QĐ-BVPTU ngày 4/3/2013 của Bệnh vin phổi trung ương và Quyết định số QĐ-BYT ngày 18/11/2015 của Bộ Y tế) thực hiện công văn số 565/BVPTU/DAQTC-TCKT của Bệnh viện phổi Trung ương ngày 4/4/2017 về việc yêu cầu mở mã s thuế cho dự án thực hiện tại địa phương, khi thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế phải sử dụng con du riêng của Ban quản lý Tiểu dự án.

Trường hợp Ban quản lý Tiểu dự án đề nghị sử dụng chung con dấu của Bệnh viện lao và bệnh phi tỉnh Nam Định để làm hồ sơ cấp mã số thuế thì việc sử dụng chung con dấu của Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Nam Định phải được cấp có thẩm quyền thành lập Ban quản lý Tiểu dự án quyết định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Nam Định biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
, TCT;
- Webs
tie TCT;
- Lưu: VT, KK (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3242/TCT-KK năm 2017 vướng mắc cấp mã số thuế cho ban quản lý dự án do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


761

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9