Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3225/TCT-TNCN năm 2015 về khai thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3225/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 11/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3225/TCT-TNCN
V/v khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1550/CT-TNCN ngày 19/5/2015 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm a.3; a.4 Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì đối với 02 trường hợp nêu tại công văn số 1550/CT-TNCN, Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế theo nguyên tắc sau:

- Doanh nghiệp khai thay cho tất cả các cá nhân chuyển nhượng chứng khoán trong doanh nghiệp theo Tờ khai mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và lập bảng kê các cá nhân chuyển nhượng chứng khoán kèm theo trong đó nêu rõ các tiêu chí sau: Số thứ tự, họ tên cá nhân chuyển nhượng, cá nhân nhận chuyển nhượng, mã số thuế, số CMND/hộ chiếu, số lượng chứng khoán chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, tổng giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN phải nộp.

- Doanh nghiệp khai tên doanh nghiệp và mã số thuế của doanh nghiệp vào chỉ tiêu [04] Tên người nộp thuế và [05] Mã số thuế.

- Doanh nghiệp ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán cho các cá nhân này vào Ngân sách nhà nước theo mục 1000, tiểu mục 1005.

- Doanh nghiệp phải lưu giữ bảng kê và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của từng cá nhân.

Về việc quản lý khoản thu này trên ứng dụng, đề nghị Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng liên hệ với Cục CNTT để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Ủy ban CKNN;
- Cục CNTT (TCT);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3225/TCT-TNCN năm 2015 về khai thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89