Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3217/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Số hiệu: 3217/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3217/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Chi nhánh công ty du lịch lâm nghiệp và du lịch

Trả lời công văn số 159/CT-KTTC/CV ngày 13/06/2006 của Chi nhánh Công ty du lịch Lâm nghiệp và Du lịch trong việc vướng mắc về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết d, Điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định một trong các Điều kiện phải đảm bảo hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào:

"Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng". Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu và số tiền đã nhận được từ tài Khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty du lịch Lâm nghiệp và Du lịch ký hợp đồng bán hàng hóa với khách hàng Trung Quốc, khách hàng Trung Quốc thông qua ngân hàng của mình rút tiền mặt thanh toán ngay cho Chi nhánh mỗi khi nhận hàng (thanh toán bằng tiền mặt), phương thức thanh toán cho lô hàng xuất khẩu mà Chi nhánh Công ty thực hiện với khách hàng Trung Quốc không đáp ứng quy định tại Tiết d, Điểm 1.2, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT. Vì vậy, Chi nhánh Công ty du lịch Lâm nghiệp và Du lịch không phải tính thuế đầu ra cho lô hàng xuất khẩu này, nhưng không được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào. Số thuế GTGT đầu vào này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty du lịch Lâm nghiệp và Du lịch biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3217/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.343
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213