Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3217/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3217/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 931 CV-CT/TTHT ngày 8/6/2005, số 1082/CT-TTHT ngày 27/6/2005 và số 1202/CT-TTHT ngày 14/7/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về các vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời hiệu áp dụng:

Căn cứ qui định tại Mục V, Phần E, Thông tư số 05/2005/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng mua bán chung trước này 16/2/2005 (là ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành), nhưng mỗi lần nhập khẩu doanh nghiệp lại ký hợp đồng riêng cho từng lần nhập khẩu thì việc kê khai, tính thuế và nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nếu các hợp đồng riêng được ký sau ngày 16/2/2005.

2. Về đối tượng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập, các dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam và về chính sách tiền thù lao đối với các hợp đồng ký trước ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành, Tổng cục Thuế đang dự thảo công văn hướng dẫn bổ sung để các Cục thuế và các doanh nghiệp thực hiện.

Khi có văn bản hướng dẫn, Tổng cục Thuế sẽ thông báo để các Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3217/TCT-ĐTNN ngày 16/09/2005 của Tổng cục Thuế về các vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.565

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!