Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3216/TCT-CS 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 3216/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3216/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2008/CT-KT1 ngày 26/03/2019 và công văn số 6128/CT-KT1 ngày 24/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị có hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp người nộp thuế không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã có công văn s 4987/TCT-CS ngày 26/10/2016 gửi Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (công văn gửi kèm).

2. Về trường hợp nêu tại công văn số 6128/CT-KT1 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xác minh lại việc Công ty gửi mẫu 08-MST đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đến T-VAN và được trả về thông báo xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thành công do Hệ thống Cổng thông tin của Tổng cục Thuế cho đến nay vẫn chưa triển khai việc nhận mẫu 08-MST qua mạng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và căn cứ tình hình thực tế để xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thu
ế;
- Lưu: VT, CS(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3216/TCT-CS ngày 13/08/2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.552

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!