Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3214/TCT-TNCN năm 2017 về nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3214/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3214/TCT-TNCN
V/v nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ông Phạm Tiến Dũng
(Đ/c: 30/29 Nguyn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6409/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 06 năm 2017 của Văn phòng Chính Phủ giao Bộ Tài Chính xem xét, xử lý và trả lời phản ánh của Ông Phạm Tiến Dũng về việc nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều 5, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

Căn cứ điểm b.2, khoản 3, Điều 21 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.

Căn cứ Điều 23 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn:

“Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân

“1 ….

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có sthuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi sthuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng sthuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Theo các quy định, hướng dẫn trên đây khi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện hoàn thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà sử dụng ngay hồ sơ quyết toán thuế quy định tại khoản 4, Điều 9 của Thông tư số 92 nêu trên và chỉ tích vào chỉ tiêu 47 trên tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN trong hồ sơ quyết toán thuế. Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm: tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN, bản chụp chứng từ và các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Ông Phạm Tiến Dũng được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Bộ T
ài chính (để b/c)
- Phó TCTg
- Cao Anh Tuấn (để b/c)
- Vụ Pháp chế -TCT,
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3214/TCT-TNCN năm 2017 về nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116