Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3210/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3210/TCT-PCCS
V/v: đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 480/CT-AC ngày 18/8/2006 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về đăng ký tự in Biên lai thu học phí của Trường Đại học Trà Vinh bằng giấy in liên tục trên máy tính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí hướng dẫn chỉ những cơ quan được phép thu phí sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí mang tính đặc thù trong giao dịch quốc tế mới được đăng ký tự in Biên lai thu phí, lệ phí.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1155/TCT-TVQT ngày 31/03/2006 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Trà Vinh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ - CHÍNH SÁCH
Ngô Đình Quang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3210/TCT-PCCS ngày 30/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký tự in Biên lai thu học phí của Trường Đại học Trà Vinh bằng giấy in liên tục trên máy tính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.582

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!