Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3208/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3208/TCT-PCCS
V/v: xuất điều chuyển TSCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn.
1A Phạm Ngọc Thạch – Q1 – TP.HCM.

Trả lời công văn số 401/CV ngày 21/7/2005 của Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn về việc hướng dẫn chính sách thuế trong việc điều chuyển tài sản cố định giữa Công ty mẹ và Công ty con, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 5 mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

- Trường hợp Công ty có chuyển giao TSCĐ cho các đơn vị thành viên trong Công ty hạch toán phụ thuộc thì Công ty lập biên bản bàn giao tài sản cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, không sử dụng hóa đơn GTGT và không phải nộp thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty có chuyển giao TSCĐ cho các đơn vị thành viên trong Công ty hạch toán độc lập thì Công ty phải sử dụng hóa đơn GTGT và nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Đại diện TCT tại TP.HCM,
- Cục thuế Tp HCM,
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3208/TCT-PCCS ngày 15/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế trong việc điều chuyển tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!