Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3207 TCT/AC ngày 23/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơn

Số hiệu: 3207TCT/AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3207 TCT/AC
V/v: Tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã có nhiều biện pháp quản lý để ngăn chặn các hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn; nghiêm trọng là các hành vi mua, bán hoá đơn bất hợp pháp, lập hóa đơn khống tiếp tục xảy ra phức tạp, đặc biệt một số doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép thành lập, cấp đăng ký thuế đã mua hóa đơn nhưng không sử dụng vào kinh doanh mà bán hóa đơn để kiếm lời bất chính. Nhiều đối tượng đã sử dụng các hóa đơn này để khấu trừ thuế GTGT và hoàn thuế GTGT, để khai tăng giá trị hàng hóa, khối lượng XDCB nhằm chiếm đoạt tiền của ngân sách Nhà nước, của các tổ chức kinh tế, xã hội. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên, Tổng cục Thuế bổ sung thêm một số quy định về quản lý hóa đơn như sau:

I- Quản lý tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn.

1/ Cục Thuế, Chi cục Thuế phải phân loại tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

a- Đối với tổ chức, cá nhân đã ổn định kinh doanh, kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn thì tiếp tục bán hóa đơn theo các quy định hiện hành.

b- Đối với tổ chức, cá nhân thành lập mới và tổ chức, cá nhân thành lập từ 1/7/2001 đến nay thì thủ tục mua hóa đơn được áp dụng theo điểm 2 mục I của công văn này.

2/ Thủ tục, hồ sơ mua hóa đơn gồm:

2.1. Thủ tục mua hóa đơn lần đầu:

a- Giấy giới thiệu kèm theo công văn mua hóa đơn đối với tổ chức do người đứng đầu ký; đơn đề nghị mua hóa đơn đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh do chủ hộ ký (theo mẫu đính kèm).

b- Chứng minh nhân dân của người trực tiếp mua hóa đơn.

c- Giấy phép đăng ký kinh doanh.

d- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d nêu trên gồm có bản chính thức và bản photocopy. Cơ quan thuế xem xét bản chính thức, đối chiếu với bản photocopy và ký, ghi rõ họ, tên, người xác nhận đối chiếu với bản chính và lưu ở cơ quan thuế.

e- Sơ đồ các địa điểm sản xuất, kinh doanh; văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổ chức, cá nhân về : Số nhà, đường phố, các đường phố liên quan (đối với thành phố, thị xã) và thôn, xã... (đối với nông thôn) để có căn cứ theo dõi giao dịch, quản lý. Khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thay đổi văn phòng giao dịch, tổ chức, cá nhân phải gửi cho cơ quan thuế sơ đồ địa điểm mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch thì phải kèm theo hợp đồng thuê nhà và bản sao có xác nhận của UBND phường, xã.

Trong thời hạn không quá 05 ngày (ngày làm việc) kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký mua hóa đơn của tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ nêu trên và bán hóa đơn theo quy định; số lượng bán hóa đơn mua lần đầu từ 01 đến 02 quyển. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn vượt quá số lượng trên thì tổ chức, cá nhân giải trình chi tiết với cơ quan thuế; thủ trưởng cơ quan thuế các cấp quyết định số lượng hóa đơn bán cho phù hợp với thực tế kinh doanh.

2.2. Thủ tục mua hóa đơn các lần sau:

a- Giấy giới thiệu (do người đứng đầu tổ chức ký) kèm theo công văn mua hóa đơn đối với tổ chức; đơn đề nghị mua hóa đơn đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh do chủ hộ ký (theo mẫu quy định tại điểm 2.1 mục I công văn này).

b- Chứng minh nhân dân của người trực tiếp mua hóa đơn kèm theo bản photocopy để lưu tại cơ quan thuế.

c- Phiếu mua hóa đơn do cơ quan thuế cấp.

d- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số: 02/GTGT (kể cả tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp trực tiếp) có xác nhận đã kê khai thuế của phòng quản lý thuế nếu đối tượng nộp thuế thuộc diện Cục Thuế quản lý và đội quản lý thuế nếu thuộc Chi cục Thuế quản lý. Căn cứ bảng kê, số lượng hóa đơn đã sử dụng, đã kê khai thuế, Phòng quản lý ấn chỉ hoặc Tổ quản lý ấn chỉ xác định số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, cá nhân lần tiếp theo cho phù hợp.

Riêng đối với hộ sản xuất, kinh doanh mua lần đầu và các lần tiếp sau phải là chủ hộ trực tiếp mua hóa đơn.

II/ Trách nhiệm của cơ quan thuế.

1- Bộ p hận quản lý thuế sau khi nhận hồ sơ mua hóa đơn của tổ chức, cá nhân trong vòng 04 ngày (ngày làm việc) phải có trách nhiệm kiểm tra sự tồn tại thực tế của tổ chức, cá nhân, có đề xuất ý kiến việc bán hóa đơn và chuyển hồ sơ cho bộ phận bán hóa đơn. Nội dung kiểm tra gồm: Địa điểm sản xuất, kinh doanh; địa chỉ nơi giao dịch, hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú (nếu có), nhân thân người đứng đầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, hợp đồng thuê nhà (nếu có).

2- Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, đội trưởng Đội thuế các địa phương phải có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ thuế tại địa phương kiểm tra và trả lời các nội dung theo yêu cầu của cơ quan thuế địa phương khác trong thời gian không quá 03 ngày để phục vụ cho việc bán hóa đơn được chính xác, kịp thời.

3- Cơ quan thuế có quyền từ chối việc bán hóa đơn đối với:

a- Tổ chức, cá nhân kê khai không đúng về địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch, hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú (nếu có), bản hợp đồng thuê nhà (nếu có).

b- Tổ chức, cá nhân sau 01 tháng sử dụng hóa đơn không kê khai thuế hoặc có kê khai thuế nhưng không có doanh thu thì bộ phận bán hóa đơn phải kiểm tra thu hồi số hóa đơn đã mua của cơ quan thuế.

4- Tổ chức, cá nhân mới thành lập khi đã hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, kê khai thuế, nộp thuế theo quy định, không vi phạm về sử dụng hóa đơn thì việc bán hóa đơn được áp dụng theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ/BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn và thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên, thông báo công khai, kịp thời các quy định này ở địa phương. Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, đội trưởng Đội thuế phải có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đánh giá rút kinh nghiệm để quản lý sử dụng hóa đơn, quản lý thuế ở địa phương có hiệu quả. Nghiêm cấm cán bộ thuế lợi dụng việc quản lý hóa đơn để gây phiền hà và vụ lợi cho bản thân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày tháng năm 2002

ĐƠN MUA VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Kính gửi:

- Tên hộ kinh doanh xin mua hóa đơn......................................................................................

Mã số thuế:...................................................................................................................................

Số điện thoại:............................................... số fax......................................................................

Địa chỉ nơi kinh doanh: số nhà.................................đường phố............................

Phường xã............................................ Quận, huyện, thị xã.........................................................

Tỉnh, thành phố.............................................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh...............................................................................................................

- Họ và tên chủ hộ xin mua hóa đơn:..................................................................................

Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................................

Thường trú tại: .............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................

Tạm trú tại: ..................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú........................................................................................................

Mang chứng minh thư số:................ cấp ngày.......tháng.........năm..........tại.............................

Số điện thoại cố định.................................... Số điện thoại di động...........................................

Tôi làm đơn này đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hóa đơn loại hóa đơn...............................................số lượng.......................quyển.

- Tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan Thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hóa đơn, đình chỉ sử dụng hóa đơn của đơn vị.

- Quản lý hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước, không bán lại cho bất kỳ 1 tổ chức và cá nhân nào khác. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước.

  CHỦ HỘ KINH DOANH

  (Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: mẫu này dùng cho các hộ cá thể đăng ký mua hóa đơn

 ĐƠN VỊ............... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:

..., ngày tháng năm 2002

V/v đăng ký mua và cam kết sử dụng hóa đơn

Kính gửi:

1 - Tên tổ chức xin mua hóa đơn...............................................................................................

Mã số thuế:...................................................................................................................................

Số điện thoại:............................................... số fax......................................................................

Địa chỉ giao dịch: số nhà....................................đường phố.........................................................

Phường xã............................................ Quận, huyện, thị xã.........................................................

Tỉnh, thành phố.............................................................................................................................

Địa chỉ nơi kinh doanh: số nhà.................................đường phố...................................................

Phường xã............................................ Quận, huyện, thị xã.........................................................

Tỉnh, thành phố.............................................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh...............................................................................................................

2- Họ và tên Thủ trưởng đơn vị mua hóa đơn:........................................................................

Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếu có).........................................................................................

Chứng minh thư số:................ cấp ngày.......tháng.........năm..........cấp tại..................................

Số điện thoại cố định.................................... Số điện thoại di động...........................................

Đơn vị chúng tôi đã nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng kèm theo Quyết định số: 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đơn vị chúng tôi xin mua hóa đơn tại Cục Thuế.................................... loại hóa đơn .......................số lượng....................quyển.

3- Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan Thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hóa đơn, đình chỉ sử dụng hóa đơn của đơn vị.

- Quản lý hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước, không bán lại cho bất kỳ 1 tổ chức và cá nhân nào khác. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú: mẫu này dùng cho các tổ chức đăng ký mua hóa đơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3207 TCT/AC ngày 23/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202