Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3207/2002/TCT/AC của Tổng cục Thuế về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơn

Số hiệu: 3207/2002/TCT/AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3207/2002/TCT/AC

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3207TCT/AC NGÀY 23 THNÁG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã có nhiều biện pháp quản lý để ngăn chặn các hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn; nghiêm trọng là các hành vi mua, bán hoá đơn bất hợp pháp, lập hoá đơn khống tiếp tục xảy ra phức tạp, đặc biệt một số doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép thành lập, cấp đăng ký thuế đã mua hoá đơn nhưng không sử dụng vào kinh doanh mà bán hoá đơn để kiếm lời bất chính. Nhiều đối tượng đã sử dụng các hoá đơn này để khấu trừ thuế GTGT và hoàn thuế GTGT, để khai tăng giá trị hàng hoá, khối lượng XDCB nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân sách Nhà nước, của các tổ chức kinh tế, xã hội. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên, Tổng cục Thuế bổ sung thêm một số quy định về quản lý hoá đơn như sau:

I. QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

1. Cục thuế, Chi cục thuế phải phân loại tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn cụ thể như sau:

a. Đối với tổ chức, cá nhân đã ổn định kinh doanh, kê khai, nộp thuế và sử dụng hoá đơn thì tiếp tục bán hoá đơn theo các quy định hiện hành.

b. Đối với tổ chức, cá nhân thành lập mới và tổ chức, cá nhân thành lập từ 1/7/2001 đến nay thì thủ tục mua hoá đơn được áp dụng theo điểm 2 mục I của Công văn này.

2. Thủ tục, hồ sơ mua hoá đơn gồm

2.1. Thủ tục mua hoá đơn lần đầu:

a. Giấy giới thiệu kèm theo Công văn mua hoá đơn đối với tổ chức do người đứng đầu ký; đơn đề nghị mua hoá đơn đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh do chủ hộ ký (theo mẫu đính kèm).

b. Chứng minh nhân dân của người trực tiếp mua hoá đơn.

c. Giấy phép đăng ký kinh doanh

d. Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d nêu trên gồm có bản chính thức và bản photocopy. Cơ quan thuế xem xét bản chính thức, đối chiếu với bản photocopy và ký, ghi rõ họ, tên, người xác nhận đối chiếu với bản chính và lưu ở cơ quan thuế.

e. Sơ đồ các địa điểm sản xuất, kinh doanh; văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổ chức, cá nhân về: Số nhà, đường phố, các đường phố liên quan (đối với thành phố, thị xã) và thôn, xã… (đối với nông thôn) để có căn cứ theo dõi giao dịch, quản lý. Khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thay đổi văn phòng giao dịch, tổ chức, cá nhân phải gửi cho cơ quan thuế sơ đồ địa điểm mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch thì phải kèm theo hợp đồng thuê nhà và bản sao có xác nhận của UBND phường, xã.

Trong thời hạn không quá 05 ngày (ngày làm việc) kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký mua hoá đơn của tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ nêu trên và bán hoá đơn theo quy định; Số lượng bán hoá đơn mua lần đầu từ 01 đến 02 quyển. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn vượt quá số lượng trên thì tổ chức, cá nhân giải trình chi tiết với cơ quan thuế; thủ trưởng cơ quan thuế các cấp quyết định số lượng hoá đơn bán cho phù hợp với thực tế kinh doanh.

2.2.Thủ tục mua hoá đơn các lần sau:

a. Giấy giới thiệu (do người đứng đầu tổ chức ký) kèm theo Công văn mua hoá đơn đối với tổ chức; đơn đề nghị mua hoá đơn đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh do chủ hộ ký (theo mẫu quy định tại điểm 2.1 mục I Công văn này).

b. Chứng minh nhân dân của người trực tiếp mua hoá đơn kèm theo bản photocopy để lưu tại cơ quan thuế.

c. Phiếu mua hoá đơn do cơ quan thuế cấp.

d. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra mẫu số: 02/GTGT (kể cả tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp trực tiếp) có xác nhận đã kê khai thuế của phòng quản lý thuế nếu đối tượng nộp thuế thuộc diện Cục Quản lý và đội quản lý thuế nếu thuộc Chi cục thuế quản lý. Căn cứ bảng kê, số lượng hoá đơn đã sử dụng, đã kê khai thuế, phòng quản lý ấn chỉ hoặc tổ quản lý ấn chỉ xác định số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, cá nhân lần tiếp theo cho phù hợp.

Riêng đối với hộ sản xuất, kinh doanh mua lần đầu và các lần tiếp sau phải là chủ hộ trực tiếp mua hoá đơn.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Bộ phận quản lý thuế sau khi nhận hồ sơ mua hoá đơn của tổ chức, cá nhân trong vòng 04 ngày (ngày làm việc) phải có trách nhiệm kiểm tra sự tồn tại thực tế của tổ chức, cá nhân, có đề xuất ý kiến việc bán hoá đơn và chuyển hồ sơ cho bộ phận bán hoá đơn. Nội dung kiểm tra gồm: địa điểm sản xuất, kinh doanh; địa chỉ nơi giao dịch, hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú (nếu có), nhân thân người đứng đầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, hợp đồng thuê nhà (nếu có).

2. Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Đội trưởng đội thuế các địa phương phải có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ thuế tại địa phương kiểm tra và trả lời các nội dung theo yêu cầu của cơ quan địa phương khác trong thời gian không quá 03 ngày để phục vụ cho việc bán hoá đơn được chính xác, kịp thời.

3. Cơ quan thuế có quyền từ chối việc bán hoá đơn đối với:

a. Tổ chức, cá nhân kê khai không đúng về địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch, hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú (nếu có), bản hợp đồng thuê nhà (nếu có).

b. Tổ chức, cá nhân sau 01 tháng sử dụng hoá đơn không kê khai thuế hoặc có kê khai thuế nhưng không có doanh thu thì bộ phận bán hoá đơn phải kiểm tra thu hồi số hoá đơn đã mua của cơ quan thuế.

4. Tổ chức, cá nhân mới thành lập khi đã hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, kê khai thuế, nộp thuế theo quy định, không vi phạm về sử dụng hoá đơn thì việc bán hoá đơn được áp dụng theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên, thông báo công khai, kịp thời các quy định này ở địa phương. Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Đội trưởng đội thuế phải có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đánh giá rút kinh nghiệm để quản lý sử dụng hoá đơn, quản lý thuế ở địa phương có hiệu quả. Nghiêm cấm cán bộ thuế lợi dụng việc quản lý hoá đơn để gây phiền hà và vụ lợi cho bản thân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để nghiên cứu giải quyết.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....ngày..... tháng.... năm 2002

ĐƠN MUA VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Kính gửi:

- Tên hộ kinh doanh xin mua hoá đơn:.....................................

Mã số thuế.....................................................................................

Số điện thoại:....................................... Số fax...............................

Địa chỉ nơi kinh doanh: số nhà............ Đường phố.......................

Phường xã............................................ Quận, huyện, thị xã..........

Tỉnh, thành phố:.............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:................................................................

- Họ và tên chủ hộ xin mua hoá đơn:.........................................

Ngày tháng năm sinh:....................................................................

Thường trú tại:...............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................

Tạm trú tại:....................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú:........................................................

Mang chứng minh thư số:......... cấp ngày.... tháng..... năm tại......

Số điện thoại cố định:.....................................................................

Số điện thoại di động:....................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hóa đơn loại hoá đơn............ số lượng........ quyển..............

- Tôi xin cam kết:

+ Các kê khai trên là đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

+ Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước, không bán lại cho bất kỳ một tổ chức và cá nhân nào khác. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước.

Chủ hộ kinh doanh

(ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Mẫu này dùng cho các hộ cá thể đăng ký mua hoá đơn

Đơn vị:...........

Số:....................

V/v đăng ký mua và cam kết sử dụng hoá đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày..... tháng..... năm 2002

Kính gửi:

1. Tên tổ chức xin mua hoá đơn:................................................

Mã số thuế.....................................................................................

Số điện thoại:....................................... Số fax...............................

Địa chỉ giao dịch: số nhà..................... Đường phố.......................

Phường xã............................................ Quận, huyện, thị xã..........

Tỉnh, thành phố:.............................................................................

Địa chỉ nơi kinh doanh: số nhà.................... đường phố.................

Phường xã:............................. Quận, huyện, thị xã........................

Tỉnh, thành phố:.............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.................................................................

2. Họ và tên Thủ trưởng đơn vị mua hoá đơn:...........................

Ngày tháng năm sinh.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếu có):..........................................

Chứng minh thư số:..... cấp...... ngày.... tháng.... năm.... cấp tại.....

Số điện thoại cố định:.....................................................................

Số điện thoại di động:....................................................................

Đơn vị chúng tôi đã nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đơn vị chúng tôi xin mua hóa đơn tại Cục thuế........ loại hoá đơn......... số lượng........ quyển..............

3. Chúng tôi xin cam kết:

+ Các kê khai trên là đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

+ Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước, không bán lại cho bất kỳ một tổ chức và cá nhân nào khác. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước.

Thủ trưởng đơn vị

(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú: Mẫu này dùng cho các tổ chức đăng ký mua hoá đơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3207/2002/TCT/AC của Tổng cục Thuế về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82