Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3206/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3206/TCT-PCCS
 V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3219/CT-TH&DT ngày 12/8/2005 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 31 Chương VIII Luật số 09/2003/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2003 về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Các quy định trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp trái với luật này đề bãi bỏ”.

Tại Điểm 2,3 Điều 80 Chương VIII Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội ngày 22/11/1996 quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ vào quy định trên, kể từ ngày 1/1/2004 các quy định về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hoạt động giáo dục, đào tạo ngoài công lập tại Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ không phù hợp với quy định của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Luật số 09/2003/QH11 về thuế thu nhập doanh nghiệp đều không còn hiệu lực thi hành.

2. Bảng kê theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng là chứng từ hợp pháp để xác định giá vốn của hàng hóa, dịch vụ bán ra khi tính thuế GTGT và xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về phương pháp xác định GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2.3 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3206/TCT-PCCS ngày 15/09/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32