Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Xí nghiệp tư vấn nước và môi trường

 

Trả lời công văn ngày 25/10/2005 của Xí nghiệp tư vấn nước và môi trường (thuộc Công ty thoát nước Đắk Lắk) về việc khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập và thời điểm xác định doanh thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điểm 2.1 - Mục I và Điểm 3.3 - Mục III - Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì khoản thu nhập mà Xí nghiệp trả cho người nhận khoán là thu nhập thường xuyên chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Trường hợp Xí nghiệp khoán công việc cho đối tượng ngoài đơn vị thực hiện trong năm 2004 nhưng đến năm 2005 Xí nghiệp mới thanh toán cho người nhận khoán thì mỗi lần chi trả, Xí nghiệp thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập thực trả. Trường hợp Xí nghiệp chi trả thu nhập cho cá nhân vãng lai có thu nhập từ các hợp đồng ngắn hạn, lao động có tính thời vụ, lao động chân tay, lao động giản đơn, dịch vụ nhỏ lẻ không thường xuyên mà ước tính mức thu nhập chịu thuế của người nhận khoán không đến 60 triệu đồng/năm, thu nhập chịu thuế bình quân tháng dưới 5 triệu đồng thì Xí nghiệp tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế đối với các đối tượng này. Hàng tháng, Xí nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo cơ quan thuế bản kê khai chi tiết về: “họ tên, số CMT, mã số thuế (nếu có), địa chỉ, điện thoại liên lạc của cá nhân, số tiền chi trả” để cơ quan thuế có cơ sở quản lý và kiểm tra.

2/ Tại Điểm 1 - Mục II - Phần C - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền”

Căn cứ quy định trên thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT là thời điểm Xí nghiệp lập Biên bản nghiệm thu và bàn giao khối lượng tư vấn hoàn thành cho khách hàng.

Tổng cục Thuế thông báo để Xí nghiệp biết và thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- cục thuế tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 32/TCT-DNNN ngày 04/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập và thời điểm xác định doanh thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47