Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3199TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3199 TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 2457/HQTP-GTTT ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo về việc giải quyết giá tính thuế lô rượu nhập khẩu của Công ty Thương mại Hải Phòng chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Qua xem xét cụ thể việc xử lý nêu tại báo cáo trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, về phương pháp tính toán cụ thể mức giá, yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trên cơ sở xác minh giá của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại công văn 8525/CT-THDT ngày 23.7.2005, dữ liệu giá của Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan địa phương khác để áp dụng phương pháp suy luận trên cơ sở xem xét khấu trừ hợp lý giải quyết thỏa đáng cho Doanh nghiệp. Ngoài ra, khi tính toán cần xem xét đến các điều kiện khác như: cấp độ thương mại, tính chất thương mại đặc thù của mặt hàng rượu để xem xét mức giá.

2/ Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ công văn 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 của Tổng cục Hải quan để xử lý cụ thể các vấn đề có liên quan đến lô hàng của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chi Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KTTT (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3199TCHQ-KTTTvề việc giải quyết giá tính thuế lô rượu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.118

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122