Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3196/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3196/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan Đà Nẵng
- Công ty Sông Thu (152 đường 2/9 – TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 471/HQĐNg ngày 20/04/2007 của Cục Hải quan Đà Nẵng đề nghị kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu của Công ty Sông Thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ thời gian hoàn thành tàu mới xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài số ASD2411/512215/16-17-18 ngày 15/04/2006.

Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế đến hết ngày 31/05/2008 cho các lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để đóng 02 chiếc tàu xuất khẩu ASD2411 – YN 512215 và ASD2411 – YN 512216; đến hết ngày 30/12/2008 cho các lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để đóng 02 chiếc tàu xuất khẩu ASD2411 – YN 512217 và ASD2411 – YN 512218 với điều kiện Công ty Sông Thu chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Công ty Sông Thu có trách nhiệm nộp đủ thuế trong thời gian gia hạn. Trường hợp quá thời hạn trên Công ty chưa nộp thuế, thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp, nếu thời hạn chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, Công ty sẽ bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan theo quy định; đồng thời không được hưởng thời gian ân hạn cho các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu đóng tàu cho các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3196/TCHQ-KTTT ngày 13/06/2007 về thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!