Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3175/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp thu tiền "đặt cọc" từ khách hàng mua nhà của các Doanh nghiệp được phép kinh doanh nhà (xây nhà để bán)

Số hiệu: 3175/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3175/TCT-ĐTNN
V/v: Hạch toán doanh thu đối với khoản tiền "đặt cọc" mua nhà 

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế đã nhận được công văn số 6335/CT-ĐTNN ngày 28/6/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp thu tiền "đặt cọc" từ khách hàng mua nhà của các Doanh nghiệp được phép kinh doanh nhà (xây nhà để bán).

Theo báo cáo thì Công ty Việt Nam Land SSG đã thu khoảng 700 tỷ đồng tiền đặt cọc của 810 căn hộ (trong tổng số 992 căn hộ đang được bán), song Công ty chưa đưa vào doanh thu tính thuế trong kỳ (hạch toán vào tài khoản phải trả).

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Việt Nam Land SSG, các quy định cụ thể về tiền "đặt cọc" tại Hợp đồng mua bán nhà, tiến độ nộp tiền, việc hạch toán cụ thể (đặt cọc sau bao lâu thì chuyển sang thành tiền nộp để mua nhà) theo nguyên tắc: nếu khách hàng chỉ phải đặt cọc một khoản tiền nhỏ, cố định (không liên quan đến tiến độ xây dựng) nhằm cam kết việc mua nhà thì chưa tính là doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và Công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT. Nếu khách hàng phải thanh toán từng lần theo tỷ lệ tương ứng với tiến độ xây dựng nhà hoặc chuyển số tiền "đặt cọc" để cam kết việc mua nhà (nêu trên) thành tiền trả mua nhà theo tiến độ, thì số tiền thu được là doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, Công ty phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng và phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với các hóa đơn GTGT này. (Lưu ý nhà xây để bán không phải là tài sản cố định của Công ty).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện việc kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Việt Nam Land SSG;
- Vụ PC - Bộ TC;
- Lưu: VT, PCCS, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3175/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp thu tiền "đặt cọc" từ khách hàng mua nhà của các Doanh nghiệp được phép kinh doanh nhà (xây nhà để bán)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251