Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3158/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với lô hàng thuốc phải thu hồi, tiêu hủy do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3158/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3158/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với lô hàng thuốc phải thu hồi, tiêu hủy.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 175/CT-TTHT ngày 08/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với lô hàng thuốc phải thu hồi, tiêu hủy. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT thì:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”;

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên thì:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào...

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu)...”

Tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần bồi thường do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật.

...”;

Tại Khoản 1 Điều 161 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

“Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”.

Căn cứ các quy định trên, để có cơ sở xử lý về thuế, Cục thuế đề nghị Công ty báo cáo đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xác định khoản tổn thất không được bồi thường; trong đó có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để xác định không do lỗi chủ quan của Công ty, Công ty phải thu hồi và tiêu hủy thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Trên cơ sở đó, nếu Công ty chứng minh không có sai sót trong quá trình mua lô hàng thuốc Pondil thì phần thiệt hại do phải thu hồi và tiêu hủy lô hàng thuốc nêu trên theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước không được tổ chức, cá nhân khác bồi thường là giá trị tổn thất trong trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường, đồng thời khoản chi phí đầu vào và thuế GTGT tương ứng đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN thì ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về thuế GTGT và thuế TNDN nêu tại công văn 175/CT-TTHT ngày 08/01/2013 nêu trên là phù hợp.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định và tình hình thực tế để xử lý phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3158/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với lô hàng thuốc phải thu hồi, tiêu hủy do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.361
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144