Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3144 TCT/NV1 ngày 27/08/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu uỷ thác

Số hiệu: 3144TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3144 TCT/NV1
V/v Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu uỷ thác

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 208/CT-TTXL ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Long An về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu uỷ thác, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo Hợp đồng số 41-KD3/2000 ngày 6 tháng 9 năm 2000 ký kết giữa Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An và Công ty xuất nhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội  thì: Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An là bên có hàng đưa uỷ thác xuất khẩu, Công ty xuất nhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội là đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu.

Theo quy định của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An được xét hoàn thuế GTGT đối với lô hàng hạt Điều xuất khẩu đó, Công ty xuất nhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội chỉ được hưởng hoa hồng uỷ thác xuất khẩu.

Về giá trị xuất khẩu được xét hoàn thuế là giá trị do phía trước ngoài thanh toán cho Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An. Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua Công ty xuất nhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội thì giá trị để xét hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An là giá trị hàng hoá xuất khẩu được phía nước ngoài thực tế thanh toán qua Công ty xuất nhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội để thanh toán cho Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An.

Trường hợp Công ty xuất nhập khẩu rau quả 1 - Hà Nội thanh toán cho Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An với giá trị thấp hơn hoặc cao hơn giá trị phía nước ngoài thanh toán, Cục thuế yêu cầu Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An giải trình rõ nguyên nhân, nếu đơn vị không giải trình được thì lô hàng đó không đủ Điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3144 TCT/NV1 ngày 27/08/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu uỷ thác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70