Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 313/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc giá đất tính lệ phí trước bạ đối với đất thuê đăng ký quyền SDĐ

Số hiệu: 313/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 313/TCT-TS
V/v: Giá đất tính lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 2139/CT-TH&DT ngày 16/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc giá đất tính lệ phí trước bạ đối với đất thuê đăng ký quyền SDĐ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất quy định: “Giá đất do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định tại Nghị định này sử dụng làm căn cứ để…”, không phải là “…được dùng để…” như công văn của Cục Thuế nêu;

Như vậy, quy định tại tiết 1.2 (g), mục I phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC không mâu thuẫn với Nghị định 188/2004/NĐ-CP nêu trên.

Mặc khác, lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền thuê đất… là các khoản thu khác nhau của NSNN, có đối tượng, phương pháp điều chỉnh riêng. Do vậy, giá tính thu lệ phí trước bạ không liên quan đến giá tính tiền thuê đất.

Thực hiện quy định tại tiết 1.2 (g), mục I phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì: Đối với đất thuê thì giá tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND tỉnh quy định tương ứng với từng loại đất đăng ký quyền SDĐ tại thời điểm trước bạ, không phụ thuộc vào thời hạn thuê đất.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu và thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 313/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc giá đất tính lệ phí trước bạ đối với đất thuê đăng ký quyền SDĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31