Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 312/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 312/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 312/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ đất thuê

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh 

 

Trả lời công văn số 642/CV-TNMT ngày 5/12/2005 về việc xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối tượng được và không được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) quy định tại điều 49 Luật Đất đai năm 2003Khoản 1 Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì: nhà, đất là tài sản phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Như vậy, mọi trường hợp theo quy định của pháp luật về đất đai (nêu trên) thuộc đối tượng được cấp GCNQSDĐ, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét cấp GCNQSDĐ thì phải kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính (trừ các trường hợp không phải nộp theo quy định).

Đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật về đất đai để thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 312/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.241
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78