Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3112/VPCP-QHQT về việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện, Văn phòng Dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3112/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3112/VPCP-QHQT
V/v miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện, Văn phòng Dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6388/BTC-CST ngày 15/5/2007) về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện, Văn phòng Dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành (Điều 41 Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập với người có thu nhập cao - Nghị định 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004) để xem xét, giải quyết một cách minh bạch, công khai và thuyết phục việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Vụ KTTH, TH; Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3112/VPCP-QHQT về việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại các Văn phòng đại diện, Văn phòng Dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155