Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3111/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 3111/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3111/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí
97 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội

 

Trả lời công văn số 695/DMC-TCKT ngày 19/7/2006 của Công ty cổ phần dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 36 Chương V Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần quy định: Doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi sau:

"1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khi là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thì không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp Công ty không đáp ứng được Điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 33, Điều 34 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty làm việc cụ thể với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3111/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.119.29