Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3104/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Số hiệu: 3104/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3104/TCT-TS
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường vào tiền sử dụng đất phải nộp

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2674/CT-THDT ngày 10/7/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2004) thì trường hợp đất được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất mà trước đó người sử dụng đất đã chi trả tiền bồi thường về đất thì được trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Hải Thuận (gọi tắt là Công ty) được thuê đất năm 2002, sang năm 2003 phải chi trả tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào Mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, đến năm 2005 Công ty được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng thực tế đến nay nếu Công ty mới nộp vào Kho bạc số tiền (theo Cục thuế báo cáo: 51.646.999 đồng) để chi trả hỗ trợ đất cho các hộ dân thì Khoản chi hỗ trợ này Công ty được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Còn Khoản tiền bồi thường giá trị đất nông nghiệp (công thổ) và Khoản chênh lệch 30% giữa giá đất ở và đất nông nghiệp (theo Cục thuế báo cáo: 51.171.993 đồng và 155.221.712 đồng) nếu Công ty chưa chi trả (do được UBND tỉnh cho phép chậm nộp) nên Công ty không được tính khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3104/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213