Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3104/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3104/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Thành Long
(Số 219 Ba tháng hai, P9, Quận 10, TP Hồ Chí Minh)


Tổng cục nhận được văn bản khiếu nại ngày 22/4/05 của Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Thành Long khiếu nại về việc điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng vải giả da nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 3759/NKD/KV1 ngày 25/01/05 tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Quyết định số 871/HQTP.GTT ngày 05/4/05 và Biên bản tham vấn số 403 ngày 14/3/2005 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy giá khai báo không phải là giá thực tế đã thanh toán cho người xuất khẩu, đồng thời hóa đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp xuất bán quá thấp so với giá thực tế trên thị trường, Doanh nghiệp không giải trình và không chứng minh được sự chênh lệch giữa giá mua bán trên hợp đồng với giá xuất bán trên hóa đơn GTGT. Do vậy Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh không chấp nhận trị giá khai báo của Công ty và xác định lại trị giá tính thuế mặt hàng này là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Công ty rõ và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cục Hải quan TPHCM
- Lưu: VT(2bản), KTTT(3).

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3104/TCHQ-KTTT ngày 04/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng vải giả da nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.512

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142