Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 310 TCT/TS ngày 11/02/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Số hiệu: 310TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 310 TCT/TS
V/v chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 857/CT-KH-NV ngày 04/12/2003 của Cục Thuế tỉnh Lầm Đồng hỏi về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điểm 5.8 Mục III, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC này 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước quy định:

Đối với đất thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trổng thuỷ sản, làm muối khi bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất khả kháng, bị thiệt hại tài sản từ 20% đến dưới 50% giá trị tài sản thì được giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong một năm; thiệt hại tài sản từ 50% trở lên được miễn nộp tiền thuê đất của cả năm”.

Trường hợp đơn vị thuê đất có mặt nước hồ tự nhiên để kinh doanh dịch vụ du lịch trên mặt nước hồ, khi mặt nước hồ bị khô cạn đơn vị phải ngừng kinh doanh không phải là trường hợp bị thiệt hại tài sản do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất khả kháng, nên không được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định trên.

2/ Đối với đất rừng cảnh quan đã được miễn tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án xây dựng cơ bản theo Hợp đồng thuê đất quy định tại Điểm 5.1, Mục III, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính, nay nếu thời hạn được miễn tiền thuê đất đã hết mà đơn vị vẫn chưa thực hiện dự án xây dựng cơ bản thì đơn vị lập hồ sơ, thủ tục xin miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điểm 5.11, Mục III, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết miễn tiền thuê đất đối với đất rừng cảnh quan thuê đó. Trường hợp đơn vị được thuê đất mà không sử dụng đất đúng mục đích thì cơ quan Thuế kiến nghị cơ quan địa chính thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

3/ Về thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất.

Thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 1357 TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, xác định việc thực hiện chế độ miễn, giảm thu tiền thuê đất”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 310 TCT/TS ngày 11/02/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123