Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3099/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp của các Công ty hạch toán phụ thuộc

Số hiệu: 3099/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3099/TCT-DNNN
V/v: Thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Trả lời công văn số 531/TLVN-TCKT ngày 13/7/2006 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của các Công ty hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về kê khai thuế TNDN:…

"2. Các cơ sở kinh doanh khi đăng ký thuế phải khai rõ cả các đơn vị trực thuộc hạch toán kinh doanh độc lập và các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ. Các đơn vị trực thuộc cơ sở kinh doanh thực hiện hạch toán độc lập hay phụ thuộc báo sổ đều phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng.

3. Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế tại địa phương; Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp từ ngày 01/01/2006 Công ty XNK thuốc lá và Công ty thương mại thuốc lá đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thì chỉ phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương, nhưng không phải kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN. Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ (Công ty XNK thuốc lá và Công ty thương mại thuốc lá).

Trường hợp quý I năm 2006, Công ty XNK thuốc lá đã kê khai và tạm nộp thuế TNDN tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thì số thuế TNDN mà Công ty XNK thuốc lá tạm nộp được tính là số thuế TNDN đã nộp của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3099/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp của các Công ty hạch toán phụ thuộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.119.29