Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3098/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3098/TCT-DNK
V/v: khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005

Kính Gửi : Cục Thuế Tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 695 CT/DN2 ngày 20/6/2005 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc hoàn thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc trên cơ sở nhà của cá nhân (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mang tên cá nhân) thì tài sản đó không thuộc tài sản của doanh nghiệp; mặc dù vật tư để sửa chữa nâng cấp trụ sở có hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được trích khấu hao (trụ sở nêu trên) vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐD TCT tại TP.HCM;
- Lưu VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3098/TCT-DNK ngày 08/09/2005 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.718

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!