Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3097/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3097/TCT-QLN
V/v xác định nợ tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6498/CT-KTTĐ ngày 23/7/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh “V/v báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất”. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đ nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh rà soát lại số nợ tiền sử dụng đất phải nộp của từng doanh nghiệp, dự án trên toàn địa bàn thành phố nhưng đến ngày 20/7/2015 người sử dụng đất chưa nộp để bổ sung vào danh sách “Báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát tiến độ nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố” kèm theo công văn số 6498/CT-KTTĐ nêu trên.

2. Căn cứ vào danh sách đã lập, thực hiện công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức đôn đốc, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Khi thực hiện công bố thông tin và đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế thì loại trừ các trường hợp: tiền sử dụng đất được gia hạn theo quy định của pháp luật chưa hết thời gian gia hạn nộp hoặc Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đang kiến nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước xem xét lại việc thu tiền sử dụng đất và xác định tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện nội dung trên về Tổng cục Thuế trước ngày 10/8/2015.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3097/TCT-QLN ngày 31/07/2015 xác định nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91