Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3081 TCT/NV1 ngày 15/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ở địa phương khác

Số hiệu: 3081TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 15/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3081 TCT/NV1
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT đ/v hoạt động xây dựng, lắp đặt ở địa phương khác

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi

- Công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp.
(Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam)

 

Trả lời công văn số 546 CV/TCKT ngày 14/6/2002 của Công ty v/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ở địa phương khác nơi Công ty đóng trụ sở chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3 Mục I Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Cơ sở xây dựng, lắp đặt phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở. Trường hợp xây dựng, lắp đặt các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) do các cơ sở phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như tổ, đội, ban quản lý công trình thực hiện... thì cơ sở xây dựng đồng thời phải đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình”.

- Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) hướng dẫn: “Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, TP trực thuộc Trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính không kê khai xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp theo quy định thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trình được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện xây dựng công trình, hạng mục công trình ở địa phương khác sử dụng mã số thuế, hóa đơn của đơn vị cấp trên; sử dụng Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 07C/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp các Xí nghiệp trực thuộc Công ty nếu xác định được thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT phải nộp thì đăng ký, kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế với cơ quan Thuế địa phương nơi xây lắp công trình, Công ty hoặc Xí nghiệp trực thuộc không phải đăng ký nộp thuế GTGT theo tỷ lệ  bằng 1% trên giá thanh toán công trình chưa có thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi Xí nghiệp phụ thuộc thi công công trình. Trường hợp không xác định được thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT phải nộp thì Xí nghiệp trực thuộc hoặc Công ty phải kê khai doanh thu và nộp thuế GTGT bằng 1% trên giá thanh toán chưa có thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi xây lắp công trình, Công ty có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính, số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trình được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính.

Công ty đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình về phương pháp tính thuế, nộp thuế cụ thể. Trường hợp Công ty chưa thực hiện đúng quy định trên hoặc cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình không chấp nhận hoặc có yêu cầu kê khai nộp thuế khác với quy định chung thì đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để giải quyết, nếu vẫn còn vướng mắc thì báo cáo cụ thể về Tổng cục Thuế để hướng dẫn giải quyết./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3081 TCT/NV1 ngày 15/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ở địa phương khác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202