Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3081/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 11/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3081/BTC-QLCS
V/v thủ tục nhận quà tặng xe ô tô do tỉnh Hủa Phăn - Lào tặng cho tỉnh Thanh Hoá

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Trả lời Công văn số 1193/UBND-QT ngày 25/02/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc xin miễn thuế đối với 02 xe ô tô do tỉnh Hủa Phăn - Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trao tặng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với 02 xe ô tô:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật và quyết định phương án xử lý đối với tài sản được chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu dưới hình thức biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ và các hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc địa phương.

Vì vậy việc quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và phương án xử lý đối với 02 chiếc xe nêu trên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

2. Về việc miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với 02 xe ô tô:

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; điểm b1, c và c1 khoản 4 Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính; điểm b khoản 19 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ và điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì 02 xe ô tô làm quà tặng cho tỉnh Thanh Hoá thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Trường hợp 02 xe ô tô nêu trên giao cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí ngân sách cấp phát quản lý, sử dụng thì được miễn thuế nhập khẩu và thực hiện ghi tăng tài sản vào phần ngân sách cấp bao gồm cả thuế, giá trị 02 xe ô tô là quà biếu, quà tặng và phải quản lý, sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp phát. Trường hợp không đáp ứng được điều kiện xét miễn thuế tại khoản 04 Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì thực hiện nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nói trên, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá hoàn tất hồ sơ theo quy định tại Điều 71 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và gửi về Bộ Tài chính phối hợp, xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá được biết, quyết định các nội dung nêu tại điểm 1 và chỉ đạo các đơn vị có liên quan liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét hướng dẫn cụ thể nội dung nêu tại điểm 2 Công văn này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3081/BTC-QLCS ngày 11/03/2013 về thủ tục nhận quà tặng xe ô tô do tỉnh Hủa Phăn - Lào tặng cho tỉnh Thanh Hoá do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!