Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3049/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 29/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3049/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 697/CT-KTT ngày 25/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái nêu vướng mắc về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các hóa đơn ghi tên người mua là Chi nhánh Công ty Cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Bái, nhưng phần thanh toán lại do Công ty Cổ phần Thế giới di động tại thành phố Hồ Chí Minh (trụ sở chính) thực hiện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.c, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 và Điểm 1.c, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Trường hợp người nộp thuế đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, thì Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Bái có hoạt động kinh doanh và đã thực hiện đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa, dịch vụ do Chi nhánh bán ra và được kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, nếu đáp ứng được các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như nêu trên.

Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Bái là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Thế giới di động, vì vậy đối với các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ ghi tên người mua là Chi nhánh tại tỉnh Yên Bái, nhưng do Công ty cổ phần Thế giới di động thanh toán, nếu các hàng hóa, dịch vụ mua vào này phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tại tỉnh Yên Bái, thì Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Bái được kê khai, khấu trừ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Điều 12, Mục 2, Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ... Tuy nhiên, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Bái đã đăng ký kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và được Cục Thuế chấp thuận nhưng vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện về việc thực hiện đầy đủ chế độ kế toán (không hạch toán doanh thu, không trực tiếp thanh toán tiền mua hàng do không có tài khoản...). Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Yên Bái xem xét, hướng dẫn Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại tỉnh Yên Bái lựa chọn lại phương pháp kê khai cho phù hợp hoặc bổ sung đầy đủ các điều kiện để kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3049/TCT-KK ngày 29/07/2015 về kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.87.174