Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3048/TCT-KK năm 2014 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3048/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 05/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3048/TCT-KK
V/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1150/CV-HH ngày 02/7/2013 và công văn số 01222/CV-HH ngày 11/9/2013 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà đề nghị được hướng dẫn về khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT:

“e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Mình, có các kho hàng tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) có hoạt động kinh doanh xăng dầu, ký hợp đồng mua mặt hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) và tiếp tục bán hàng cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà chưa thành lập chi nhánh, chưa mở cửa hàng hoặc xây dựng kho chứa thì Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai tại Quảng Ngãi. Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại trụ sở chính theo quy định.

Từ ngày 20/12/2013, trường hợp Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà mở rộng địa bàn kinh doanh, thuê kho để làm địa điểm trung chuyển, bán hàng tại một số địa phương trên cả nước thì đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- Vụ CS; PC (BTC);
- Vụ CS; PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3048/TCT-KK năm 2014 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


301
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238