Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3032/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 3032/TCT-KK
V/v xử phạt vi phạm pháp luật về thuế khi kiểm tra hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1137/CT-KTr ngày 05/06/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế khi kiểm tra hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Điều 107, 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì trường hợp nêu tại công văn số 1137/CT-KTr ngày 05/06/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu trên thực hiện như sau:

- Trường hợp Doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế trước kiểm tra sau: Sau khi Cục Thuế ban hành quyết định hoàn thuế, Doanh nghiệp đã phát hiện việc kê khai trùng hóa đơn trong tờ khai thuế và tự giác nộp khoản kê khai thuế trùng vào Ngân sách Nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không bị coi là hành vi trốn thuế, nhưng bị xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

- Trường hợp Doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau: Cục Thuế đã ban hành quyết định kiểm tra trước khi hoàn, trong quá trình kiểm tra có phát hiện một số hóa đơn kê khai trùng, hóa đơn quá 3 tháng, kê khai các hóa đơn không đúng mã số thuế … thì Cục Thuế phải loại trừ các hóa đơn đó trước khi hoàn thuế cho doanh nghiệp và xử phạt như sau:

+ Nếu kiểm tra, loại trừ các hóa đơn kê khai không đúng quy định dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì xử phạt về hành vi khai sai theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. Việc xác định số tiền thuế thiếu, số tiền phạt; số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế và ra quyết định phạt đối với người nộp thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

+ Nếu kiểm tra, loại trừ các hóa đơn kê khai không đúng quy định nhưng không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp thì bị xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: PC, CS, TTr, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3032/TCT-KK ngày 11/08/2008 về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế khi kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80