Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3022/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 28/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3022/TCT-DNL
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng Công ty Truyền thông (VNPT- Media)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 842/VNPT-Media-KTTC ngày 02/07/2020 của Tổng công ty Truyền thông (VNPT- Media) đề nghị hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/4/2020 trả lời Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn điện tử, thời điểm kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình của Tập đoàn VNPT.

VNPT- Media là công ty TNHH Một thành viên, là công ty con do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ, thực hiện chức năng kinh doanh các dịch vụ của Tập đoàn VNPT. Do đó, trường hợp VNPT- Media cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ, đề nghị VNPT-Media thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/4/2020 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Truyền thông được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Các Vụ: KK, CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3022/TCT-DNL ngày 28/07/2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72