Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3019/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3019/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3019/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan An Giang

Trả lời công văn số 341/HQAG-NV ngày 13/4/2009 của Cục Hải quan An Giang về vướng mắc trong việc hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp Công ty CP xây dựng Sài Gòn MEGA nhập khẩu cát vàng thiên nhiên theo loại hình nhập kinh doanh đã nộp thuế nhập khẩu, sau được phép chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất theo công văn số 1194/TCHQ-GSQL ngày 6/3/2009 của Tổng cục Hải quan, Công ty đã tái xuất số cát vàng trên thì đề nghị Cục Hải quan An Giang chuyển hồ sơ xét hoàn thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định tại điểm 2.2 và 3.2 mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC; nếu có cơ sở xác định hàng nhập khẩu đã thực tái xuất thì căn cứ điểm 6 Mục I và điểm 12 Mục II Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC để xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp cho Công ty riêng chứng từ nộp thuế là chứng từ nộp thuế của tờ khai nhập kinh doanh trước khi chuyển loại hình. Đề nghị Cục Hải quan An Giang khi xét hoàn thuế ghi rõ vào hồ sơ hoàn thuế lý do sử dụng chứng từ nộp thuế của tờ khai nhập kinh doanh trước đây để xét hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3019/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.198
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240