Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3012/TCT-CS về khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3012/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3012/TCT-CS
V/v khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 561/CT-QLKK&KTT ngày 27/6/2007 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về vướng mắc khi thực hiện tính tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 4916 BTC/TCT ngày 11/4/2007 hướng dẫn việc thu tiền sử dụng đất (SDĐ). Tại điểm 2a về khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền SDĐ, tiền thuê đất đã hướng dẫn: “Trường hợp người được giao đất, được thuê đất tự thỏa thuận mức bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với người bị thu hồi đất (không thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại Điều 39 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP thì được khấu trừ vào tiền SDĐ, tiền thuê đất phải nộp đối với số tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất theo giá đất của mục đích sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND cấp tỉnh quy định; mức được trừ không vượt quá số tiền SDĐ hoặc tiền thuê đất phải nộp”.

Do vậy, trường hợp các đơn vị được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tự thỏa thuận mức đền bù về đất và tài sản với những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp (không thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại Điều 39 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP) thì được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản đã chi trả vào tiền thuê đất phải nộp theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Sơn La; Mức được trừ tối đa bằng số tiền thuê đất phải nộp của đơn vị. Hồ sơ làm căn cứ xác định mức khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp phải bao gồm đầy đủ các chứng từ, hóa đơn hợp pháp (nếu có) chứng minh việc chi trả tiền đền bù về đất và tài sản cho người bị thu hồi đất có xác nhận của UBND xã phường, nơi có đất bị thu hồi theo quyết định của UBND tỉnh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, PC
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3012/TCT-CS về khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.436
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70