Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3012/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 24/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3012/TCT-CS
V/v đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi thế kỷ;
(Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 58-15/CV-CNSTK ngày 09/07/2015 của Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi thế kỷ về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm còn lại của dự án 1 và 2 tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh của Chi nhánh. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn nêu trên, Công ty báo cáo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh chưa có ý kiến trả lời cụ thể đối với trường hợp của Công ty.

Ngày 22/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh báo cáo cụ thể, gửi hồ sơ tài liệu liên quan và đề xuất phương án xử lý để Tổng cục Thuế có căn cứ trả lời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

(Bản photocopy công văn số 58-15/CV-CNSTK ngày 09/07/2015 của Chi nhánh gửi kèm theo).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3012/TCT-CS ngày 24/07/2015 đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51