Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3011/TCHQ-KTTT về việc xử lý điều chỉnh thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3011/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3011/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý điều chỉnh thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 939/HQHCM-NV ngày 27.03.2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v báo cáo vướng mắc thực hiện TT 128/2008/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thì hiện nay các đơn vị còn chưa thống nhất trong việc xác định khi nào áp dụng trình tự điều chỉnh khoản thu theo điểm 7, Mục I, phần B và khi nào áp dụng trình tự hoàn trả khoản thu NSNN theo điểm 6, Mục I, phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v xác nhận điều chỉnh trên bản gốc chứng từ nộp tiền để báo cáo Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: Các trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót về mục lục NSNN, kỳ thuế, tên và mã số cơ quan thu, … thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả khoản thu NSNN theo quy định tại điểm 6, Mục I, phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3011/TCHQ-KTTT về việc xử lý điều chỉnh thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.103
DMCA.com Protection Status

IP: 54.225.59.14