Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3010/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3010/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3010/TCT-KK
V/v xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời công văn số 2397/CT-THNVDT ngày 01/07/2008 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 107 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Điều 8 và Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; trường hợp Cục Thuế khi thực hiện kiểm tra các đối tượng thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế nếu có phát sinh chênh lệch số tiền thuế đề nghị hoàn cao hơn số kiểm tra được hoàn thì xử phạt như sau:

+ Nếu kiểm tra, loại trừ các hóa đơn kê khai không đúng quy định dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì xử phạt về hành vi khai sai theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. Việc xác định số tiền thuế thiếu, số tiền phạt; số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế và ra quyết định phạt đối với người nộp thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

+ Nếu kiểm tra, loại trừ các hóa đơn kê khai không đúng quy định nhưng không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp thì bị xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3010/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81