Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 301/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc những vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Số hiệu: 301/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 301/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn xử phạt HC trong lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Yên Bái

 

Trả lời Công văn số 559/TT-HT ngày 23/12/2005 của Cục thuế tỉnh Yên Bái hỏi về những vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Xử phạt về sử dụng hóa đơn, chứng từ:

a) Cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền có giá trị lớn hơn 100.000 đồng trên một lần giao dịch và lập hóa đơn theo đúng quy định, nhưng thiếu chữ ký của người mua do người mua không nhận hóa đơn, liên hai của hóa đơn vẫn được lưu nguyên tại cuống và đã kê khai nộp thuế theo quy định thì cơ sở bán hàng không bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn, chứng từ.

b) Cơ sở kinh doanh bán hàng, lập hóa đơn ghi số lượng và giá trị hàng hóa cao hơn so với số lượng và giá trị hàng hóa cơ sở thực tế bán ra thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn không theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính in, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn. Doanh thu bán hàng ghi trên hóa đơn này đã được cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế đầy đủ thì không bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế vì không làm giảm số thuế phải nộp Ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

2) Về mức tiền phạt đối hành vi trốn thuế theo quy định của các luật thuế: Tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “… Mức phạt theo số lần thuế trốn dưới đây đối với mỗi hành vi vi phạm tối đa không quá 100.000.000 đồng, trừ trường hợp các Luật thuế có quy định khác”. Vì vậy, mức phạt tiền theo số lần thuế trốn theo quy định của các luật thuế không bị giới hạn mức tối đa là 100.000.000 đồng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 301/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc những vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4