Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3007/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Số hiệu: 3007/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3007/TCT-PCCS
V/v: Ấn định thuế đối với ĐTNT theo phương pháp khấu trừ

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Chi cục thuế thị xã Sơn La

Trả lời công văn số 223/CCT-NVHT ngày 29/6/2006 của Chi cục thuế thị xã Sơn La về việc ấn định thuế đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 9 Phần Đ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: "Đối với hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh buôn chuyến chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn, chứng từ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh để xác định giá trị gia tăng và thuế phải nộp theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT nêu tại Điểm 2.3 Mục III Phần B của Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, phương xác định GTGT làm căn cứ tính thuế GTGT phải nộp được hướng dẫn tại Điểm 2.3 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên chỉ áp dụng đối với các hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh buôn chuyến và các đối tượng khác áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC. Cơ sơ kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bị ấn định thuế thì không áp dụng phương pháp tính thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2.3 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC mà tuỳ theo mức độ vi phạm của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường theo hướng dẫn tại Điểm 6 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ hoặc căn cứ vào "tài liệu Điều tra về tình hình hoạt động của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định số thuế phải nộp đối với từng cơ sở kinh doanh trong các trường hợp" được hướng dẫn tại Điểm 7 Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTCĐiểm 9 Phần Đ Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3007/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41