Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3005/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3005/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005

Kính Gửi : Cục Thuế Tỉnh Đồng tháp

Trả lời công văn số 744 CT/DT&TH ngày 13/7/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc trích khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau: a. TSCĐ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì:

- Doanh nghiệp xây dựng thủy lợi có 3 chiếc xáng cạp nhưng trong năm chỉ đấu thầu được 1 công trình nên chỉ sử dụng 1 chiếc xáng cạp để thi công còn 2 chiếc không hoạt động như vậy 2 chiếc không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ không được trích khấu hao TSCĐ đó vào chi phí.

- Doanh nghiệp xay sát có 2 phân xưởng, trong năm 1 phân xưởng tạm ngừng để sửa chữa không tham gia vào sản xuất thì TSCĐ thuộc phân xưởng đang sửa chữa không được trích khấu hao đó vào chi phí.

- Tài sản cố định trong năm chỉ dùng vào sản xuất có 2 tháng, 10 tháng còn lại không hoạt động do tạm ngừng sản xuất hoặc đang sửa chữa thì chỉ được trích khấu hao TSCĐ vào chi phí theo thời gian TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3005/TCT-PCCS ngày 01/09/2005 của Tổng cục thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.964

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!