Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3004/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển, bốc xúc đất đá thải phục vụ cho mục đích khai thác quặng, than… tại mỏ

Số hiệu: 3004/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3004/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 359/CT-TTr ngày 17/05/2006, số 526/CT-TTr ngày 6/7/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển, bốc xúc đất đá thải phục vụ cho Mục đích khai thác quặng, than… tại mỏ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.37 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "vận tải, bốc xếp bao gồm hoạt động vận tải hàng hóa, hành lý, hành khách và bốc xếp hàng hóa, hành lý, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại", áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hợp đồng ký giữa doanh nghiệp và các mỏ khai thác nếu doanh nghiệp thực hiện hoạt động bốc, xúc đất đá chất thải lên phương tiện vận tải đổ đi nơi khác thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3004/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển, bốc xúc đất đá thải phục vụ cho mục đích khai thác quặng, than… tại mỏ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213