Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 299/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 299/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 299/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến

Trả lời công văn số 18/ĐĐT-2007 ngày 4/1/2007 của Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến hỏi về điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục IV Phần B Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư của Phụ lục số 1 (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư) có quy định: "Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5000 lao động" thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Vậy Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến là đơn vị mới thành lập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 9/11/2006 và có sử dụng khoảng trên 900 lao động thì Công ty có đủ điều kiện thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP để được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc ưu đãi và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư mới thành lập kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo trình Chính phủ Nghị định sửa đổi quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 299/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192