Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 299 TCT/DNNN ngày 10/02/2004 của Tổng cục thuế về việc xoá nợ thuế phải nộp NSNN theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Số hiệu: 299TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 299 TCT/DNNN
V/v Xoá nợ thuế phải nộp NSNN theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 1251 CT/QĐ ngày 31/12/2003 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về đề nghị xoá nợ thuế đối với Công ty chế biến lâm sản Sơn La, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2, Mục IV, Phần B, Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục hồ sơ xoá nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đối với Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần: “... Văn bản đề nghị xử lý xoá nợ của đơn vị nêu rõ số đề nghị xoá nợ, lý do đề nghị, kèm theo các hồ sơ sau:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện cổ phần hoá, giao bán, sáp nhập doanh nghiệp (bản sao có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp).

b) Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan thuế về số thuế nợ đọng luỹ kế đến thời Điểm giao, bán, cổ phần hoá, sáp nhập...

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty chế biến lâm sản Sơn La chưa có quyết định chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, chưa có Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan Thuế về số thuế nợ đọng luỹ kế đến thời Điểm bàn giao, cổ phần hoá nên chưa đủ Điều kiện được xoá nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN theo Điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/202/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính nêu trên

Tổng cục Thuế  thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 299 TCT/DNNN ngày 10/02/2004 của Tổng cục thuế về việc xoá nợ thuế phải nộp NSNN theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45