Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2986/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 24/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2986/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 27422/CT-PC đề ngày 13/5/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ và thương mại xuất nhập khẩu Gia Linh về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Luật Thuế GTGT (bao gồm cả Luật sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế chặt chẽ theo quy định, hướng dẫn hiện hành; phối hợp với cơ quan Hải quan cửa khẩu xuất hàng có liên quan để đối chiếu kết quả kiểm tra của cơ quan Thuế với thông tin trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu do người nộp thuế cung cấp và hồ sơ lưu tại cơ quan Hải quan.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2987/TCT-KK ngày 04/8/2014 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội đối với trường hợp hoàn thuế của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại 2K (bản photocopy kèm theo). Trường hợp cơ quan Hải quan có xác nhận hàng hóa đã thực xuất khẩu theo hồ sơ lưu tại cơ quan Hải quan thì Cơ quan Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2986/TCT-KK ngày 24/07/2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215