Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2985/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 24/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2985/TCT-KK
V/v kê khai nộp phí sử dụng đường bộ

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 4132/CT-THNVDT ngày 25/5/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đu phương tiện đối với xe mô tô; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nhận tờ khai, nộp phí sử dụng đường bộ.

Đ nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dn tại Công văn số 3076/TCT-KK ngày 19/9/2013 về việc kê khai nộp phí sử dụng đường bộ gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó:

“Căn cứ quy định nêu trên và quy định của pháp luật về thuế thì khoản phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện không nm trong cân đi thu ngân sách. Do vậy để đảm bảo hệ thống thông tin quản thuế của ngành không phát sinh khoản nợ, khi nhận tờ khai nộp phí của cơ quan thu phí, cơ quan thuế các cấp không phải nhập tờ khai tháng, quyết toán năm đi với khoản phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện nêu trên vào ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế”.

2. Quản lý tờ khai phí sử dụng đường bộ.

Các tờ khai phí sử dụng đường bộ Cơ quan thuế thực hiện quản lý theo chế độ quy định về quản lý hồ sơ thuế tại Quy trình khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP H Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC, CNTT (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2985/TCT-KK ngày 24/07/2015 về kê khai nộp phí sử dụng đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159