Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2971/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2971/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất đối với đất dự án khu dân cư.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1986/CT-THNVDT ngày 05/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về thu tiền sử dụng đất đối với đất công cộng thuộc dự án khu dân cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Diện tích đất xây dựng đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước … thuộc dự án khu dân cư được cơ quan có thẩm quyền xác định phục vụ cho mục đích công cộng, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công cộng tại địa phương thì thuộc diện không thu tiền sử dụng đất theo nội dung Cục Thuế nêu tại Công văn số 1986/CT-THNVDT ngày 27/3/2008 về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất công trình công cộng thuộc dự án khu dân cư.

Tại Công văn số 5293/TCT-CS ngày 20/12/2007 của Tổng cục Thuế trả lời Công văn số 21/CV-CT ngày 18/6/2007 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn về thuế GTGT đối với Công ty TNHH Thái Bình Dương. Trong đó giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất được trừ tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách. Tại Công văn số 5293/TCT-CS hướng dẫn việc xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp cụ thể của Công ty: “… Trong diện tích đất chia lô và diện tích công trình đường giao thông, mương thoát nước .. nhưng diện tích toàn khu đất phục vụ mục đích kinh doanh nên tiền sử dụng đất phải nộp NSNN được tính trên toàn bộ diện tích khu quy hoạch” để xác định số tiền sử dụng đất được trừ khỏi giá tính thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2971/TCT-CS ngày 06/08/2008 về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất công cộng thuộc dự án khu dân cư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.24.113